දුරකථනය නැතිවුණා නම් සොයා ගැනීමේ අලුත්ම මඟ

නැතිවූ සහ සොරකම් කළ ජංගම දුරකතන ගැන පැමිණිලි කිරීමට විශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීමට පොලිසිය කටයුතු කර තිබෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

ඒ අනුව පොලිස්පතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි ඒ සඳහා විශේෂ වෙබ් අඩවියක් හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන ඇති අතර ඊට අදාළ පැමිණිලි www.ineed.police.lkවෙත යොමු කරන ලෙස එම නිවේදනයේ දැක්වේ.No comments:

Post a Comment